TRITIKALE OZIMÉ

Sortiment exkluzivních odrůd triticale ozimého není sice široký, ale zahrnuje jak odrůdu pšeničného typu s přednostním využitím na zrno (Riparo), tak typickou odrůdu žitného typu s využitím pro intenzivní produkci zelené hmoty (Borowik).

RIPARO
  • vysoce výnosná odrůda pšeničného typu
  • výborná odolnost poléhání
  • časná sklizeň díky ranosti
  • vysoká hodnota HTZ
  • odnoživost střední až vyšší

RIPARO

BOROWIK
  • bioplynkový specialista žitného typu
  • velmi vysoký výnos hmoty
  • velmi dobrá odolnost poléhání (lze ponechat i na zrno)
  • vyšší flexibilita v termínu setí v porovnání se žitem na GPS
  • velice plastická odrůda

BOROWIK