TRITIKALE OZIMÉ

Sortiment exkluzivních odrůd triticale ozimého není sice široký, ale zahrnuje jak odrůdu pšeničného typu s přednostním využitím na zrno (Riparo), tak typickou odrůdu žitného typu s využitím pro intenzivní produkci zelené hmoty (Borowik).

RIPARO
 • vysoce výnosná odrůda pšeničného typu
 • výborná odolnost poléhání
 • časná sklizeň díky ranosti
 • vysoká hodnota HTZ
 • odnoživost střední až vyšší

RIPARO

BOGART
 • pšeničný typ s využitím na zrno
 • velmi vysoký výnos 
 • vysoká HTZ
 • výborný zdravotní stav
 • stabilní a pevné stéblo odolné poléhání

BOGART

RIVOLT
 • pšeničný typ s využitím na zrno
 • nejvýnosnější odrůda po dvou letech v SOZ
 • vyšší obsah NL
 • střední až vyšší pevné stéblo odolné poléhání

RIVOLT

BOROWIK
 • bioplynkový specialista žitného typu
 • velmi vysoký výnos hmoty
 • velmi dobrá odolnost poléhání (lze ponechat i na zrno)
 • vyšší flexibilita v termínu setí v porovnání se žitem na GPS
 • velice plastická odrůda

BOROWIK