GREENING SMĚSI

Společnost RWA Czechia nabízí ucelené portfolio greeningových směsí pro splnění všech dotačních titulů v rámci této kapitoly podpory.
Velkou část nabízených směsí vyrábíme na naší vlastní ČSO v Chotiměři, v Noutonicích a menší část dovážíme od naší mateřské firmy ve Vídni.

Naši nabídku pro rok 2024, včetně podrobné charakteristiky, pěstitelského využití a doporučeného výsevku naleznete v příloze. ZDE

BOR – PLUSS 1
 • Složení: hořčice, svazenka
 • Nenáročná – pro všechny lokality, vysoká pokryvnost, vhodná pro setí následné plodiny do mulče.
BOR – PLUSS 2
 • Složení: hořčice, svazenka, pohanka, jetel luční
 • Nová greeningová směs
 • Širší spektrum komponentů, dovoluje univerzálnější využití pro více dotačních titulů.
BOR – PLUSS 3
 • Složení: pohanka, ředkev olejná, inkarnát
 • Kombinace tří komponentů přinese možnost
  ponechání porostu přes zimu (pohanka a ředkev vymrznou a inkarnát
  zůstává a fixuje vzdušný dusík) s velmi dobrou tvorbou kořenů zejména díky ředkvi a jeteli.
 • Směs je populární díky tomu,že plní velmi širokou paletu dotačních titulů.
GREENING 1 PLUSS
 • Složení: hořčice bílá a inkarnát
 • Dvoukomponentová směs se zastoupením přezimujícího druhu
  s vysokou fixační schopností vzdušného dusíku je hojně využívána
  ve sledech ozim – jařina, popř. jařina – jařina
 • Hořčice bílá přinese nárůst nadzemní biomasy a snadno vymrzne, jetel nachový tvoří
  souvislý pokryv i přes zimní období, kdy plní významnou protierozní funkci.
 • Likvidace porostu se provádí buď pozdě na podzim (mulčování a posléze zapravení) nebo chemicky na jaře s případným
  zakládáním porostů širokořádkových plodin metodou „strip – till“ popř. přímým setím. Směs lze využít pro splnění všech podmínek
  pravidel podmíněnosti (DZES) a titulů „Meziplodiny pro neprodukční plochy“ a „Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy“.
HONEYGREEN PLUSS
 • Složení: hořčice bílá, pohanka, hrách setý, svazenka vratičolistá a vikev setá 
 • Letošní novinka, složená z pěti komponentů
 • Tento mix byl úmyslně sestaven tak, aby umožňoval co nejvšestrannější využití v rámci dotačních titulů
 • Velmi dobře se hodí do osevních sledů s kratším meziporostním obdobím
 • Pro optimální přínos pro úrodnost půdy je vhodné porost mechanicky či chemicky zlikvidovat před obdobím kvetení hořčice.
NONBRASS PLUSS
 • Složení: inkarnát a svazenka vratičolistá
 • Letošní novinka, složená z inkarnátu a svazenky, najde uplatnění zejména v osevních sledech s bohatým zastoupením hlavních plodin
  z čeledi brukvovitých
 • Směs bobovité plodiny, která poutá vzdušný dusík a dobře prokořeňuje půdu, s plodinou, která vytvoří uspokojivé množství nadzemní hmoty, splní hned několik benefitů,
  včetně příznivé ceny
 • Pro uspokojivý efekt je nutno včas zasít
HIRSESENF PLUSS
 • Složení: hořčice bílá a proso seté
 • Další letošní novinka v portfoliu směsí má za cíl vytvořit bohatou nadzemní biomasu a díky kořenům prosa zlepšit strukturu půdy
 • Směs je vhodná jako letní strnisková meziplodina (proso potřebuje při vzcházení dostatečnou teplotu půdy). Kvůli řešení „výdrolového prosa“ je vhodné volit jako následnou plodinu kukuřici, okopaniny, slunečnici a mák. Směs přes zimu velmi dobře vymrzá
 • Důležitým benefitem je také velmi příznivá cena na 1 ha
SPEED – PLUSS
 • Složení: pohanka, hořčice (antinematodní odrůda), jetel alexandrijský
 • Rychle rostoucí, vysoká pokryvnost půdy, redukce zaplevelení
BODEN - PLUSS
 • Složení: pohanka, svazenka, jetel alexandrijský, řeřicha
 • Pro osevní postupy s vysokým zastoupením řepky, zlepšuje půdní strukturu, ideální pro přímé setí i setí do mulče.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?

CHCETE PRAVIDELNĚ DOSTÁVAT INFORMACE O NOVINKÁCH A SLEVOVÝCH AKCÍCH?