Whistleblower

Elektronický systém oznamování

Náš systém pro oznamování nedostatků je provozován jako zcela externí systém společnosti EQS Group AG a splňuje nejvyšší standardy pro zabezpečení dat a přístupu. Všechna hlášení jsou zasílána prostřednictvím zabezpečené schránky výhradně následujícím osobám k důvěrnému zpracování:

 

– Peterovi Klinckovi z RWA Czechia

– Vedoucímu právního oddělení společnosti RWA AG

– Vedoucí oddělení udržitelnosti a dodržování předpisů společnosti RWA AG

– Vedoucí oddělení rizika a podnikového rozvoje společnosti RWA AG, který zastává funkci vedoucího auditu.

 

Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost a chránit identitu oznamovatele, pokud oznámení není učiněno anonymně.

 

V souladu s předpisy EU je zajištěno, že se oznamovatel nemusí obávat žádných represí ze strany společnosti. Rádi bychom však upřesnili, že náš systém oznamování nesmí být využíván k vědomě nepravdivým obviněním. Do oznamovacího systému můžete vstoupit prostřednictvím následujícího odkazu: https://rwaat.integrityline.com/frontpage, kde získáte i podrobnější informace o systému oznamovatelů. Oznámení lze provést rovněž osobně nebo telefonicky u Petera Klincka. I pro tento způsob oznamování platí povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit identitu oznamovatele. Ostatní obvyklé kanály pro oznamování pro všechny zaměstnance se zavedením výše uvedeného systému pro oznamovatele nemění. To znamená, že obavy lze i nadále hlásit například přímo svému přímému nadřízenému nebo vedení společnosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho systému oznamování, neváhejte se na nás obrátit.

Příslušná kontaktní osoba: Peter Klincko, email: peter.klincko@rwa-sro.cz, osobní setkání možné po předchozí domluvě.

Whistleblower system

Zaujala vás naše nabídka?