ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Walter Enders 

Vedoucí oddělení komodit

+420 602 367 381

walter.enders@rwa-sro.cz

Jana Lichtenberková (Choceň)

Disponentka – pšenice, ječmen, tritikale

+420 603 839 146

jana.lichtenberkova@rwa-sro.cz

Jana Motejlkovou

Logistika

+420 734 642 964

jana.motejlkova@rwa-sro.cz

Dana Janoušová

Disponentka – řepka, žito, slunečnice, hrách, krmiva, kukuřice, oves

+420 603 274 543

dana.janousova@rwa-sro.cz