ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Walter Enders 

Vedoucí oddělení komodit

+420 602 367 381

walter.enders@rwa-sro.cz

Milan Velner

Junior trader – zemědělské komodity

+420 601 159 269

milan.velner@rwa-sro.cz

Jana Lichtenberková (Choceň)

Disponentka – pšenice, ječmen, tritikale

+420 603 839 146

jana.lichtenberkova@rwa-sro.cz

Dana Janoušová

Disponentka – řepka, žito, slunečnice, hrách, krmiva, kukuřice, oves

+420 603 274 543

dana.janousova@rwa-sro.cz