SILO NOUTONICE

Silo Noutonice

Lichoceves 51

252 64

Velké Přílepy

Česká Republika

Silo Noutonice

Karel Krček

vedoucí sila

+420 734 753 036

karel.krcek@rwa-sro.cz

Martina Sedlecká

laboratoř

+420 602 468 655

martina.sedlecka@rwa-sro.cz