OVES SETÝ

Nejintenzivnější spolupráci při výběru vhodných odrůd ovsa na český trh udržujeme s naší mateřskou šlechtitelskou stanicí Saatzucht Edelhof, která leží cca 20 km od česko-rakouských hranic. Momentálně máme v nabídce pouze jednu odrůdu, ale hned tu jejich aktuálně nejlepší – Enjoy.

Nicméně spolupracujeme s mnohem větší skupinou šlechtitelů a tato vzájemná kooperace vyústila např. v roce 2022 v úspěšné zaregistrování odrůdy RAMBO od firmy Hodowla Roslin Strzelce z Polska. Tato odrůda výnosově zcela suverénně ovládla celý peloton zkoušených odrůd.

ENJOY
  • NEJvýnosnější odrůda ovsa v Rakousku (AGES 2014-2019)
  • velmi dobrá odolnost poléhání
  • špičková odolnost padlí
  • nadprůměrně vysoká hodnota HTZ a objemové hmotnosti
  • velmi dynamický počáteční růst
  • nadprůměrná odolnost poléhání

Enjoy

RAMBO
  • NEJvýnosnější nově registrovaná odrůda v ČR v roce 2022
  • velmi dobrá odolnost padlí a rzi
  • vysoká objemová hmotnost a výtěžnost ovesné rýže
  • nadprůměrně vysoká hodnota HTZ, nižší pluchatost

Rambo