OVES SETÝ

Nejintenzivnější spolupráci při výběru vhodných odrůd ovsa na český trh udržujeme s naší mateřskou šlechtitelskou stanicí Saatzucht Edelhof, která leží cca 20 km od česko-rakouských hranic. Momentálně máme v nabídce pouze jednu odrůdu, ale hned tu nejlepší – Enjoy.

ENJOY
  • NEJvýnosnější odrůda ovsa v Rakousku (AGES 2014-2019)
  • velmi dobrá odolnost poléhání
  • špičková odolnost rzi
  • nadprůměrně vysoká hodnota HTZ a objemové hmotnosti
  • velmi dynamický počáteční růst
  • nadprůměrná odolnost poléhání

ENJOY – podrobný popis