OVES SETÝ

ENJOY
  • NEJvýnosnější odrůda ovsa v Rakousku (AGES 2014-2019)
  • velmi dobrá odolnost poléhání
  • špičková odolnost padlí
  • nadprůměrně vysoká hodnota HTZ a objemové hmotnosti
  • velmi dynamický počáteční růst
  • nadprůměrná odolnost poléhání

Enjoy

RAMBO
  • NEJvýnosnější nově registrovaná odrůda v ČR v roce 2022
  • velmi dobrá odolnost padlí a rzi
  • vysoká objemová hmotnost a výtěžnost ovesné rýže
  • nadprůměrně vysoká hodnota HTZ, nižší pluchatost

Rambo