JEČMEN OZIMÝ

V nabídce osiva odrůd ozimého ječmene si vybere úplně každý pěstitel, protože nabízíme jak dvouřadé, tak běžné šestiřadé odrůdy, a z hlediska aktuálnosti u nás najdete, jak osvědčené stálice, tak čerstvé novinky s českou registrací. Našimi hlavními odrůdami jsou Breunskylie a Ernesta v sortimentu dvouřadých odrůd a Azrah, Wiliam a Falbala z portfolia víceřadých odrůd.

JULIA

Raný až středně raný ozimý ječmen JULIA určuje
nové standardy v sortimentu víceřadého ječmene
a to zcela jedinečným hodnocením výnosu v
Německu a Rakousku, kdy v ošetřené, a stejně
tak i v neošetřené variantě dosáhl maximálního
hodnocení 9 a 9 bodů. Stejné hodnocení nemá
žádná jiná odrůda v sortimentu, ani hybridní.
Nejlepšího výnosu dosáhl i v českých registracích
a následně i v ověření výnosu v SDO.

KWS MORRIS

Německý víceřadý ječmen KWS MORRIS byl
v roce 2021 registrován v ČR s nejvyšším
dosaženým výnosem. V ranosti je hodnocen jako
polopozdní. Protože se jedná o dobře odnoživou
odrůdu, doporučujeme volit nižší výsevek. Dobře
zvládá pozdnější termíny výsevu. Zdravotní stav
je velmi dobrý, jak při infekčním tlaku padlí, rzi
ječné, spály ječmene nebo fuzária. Rostliny jsou
vyšší a v intenzivních podmínkách doporučujeme
zpevnění stébla morforegulátorem. KWS Morris
nabízí dobré možnosti odbytu díky stabilně
nadprůměrné hektolitrové hmotnosti.

FALBALA

FALBALA je víceřadý ječmen ze šlechtění
Deutsche Saatveredelung AG, který získal
českou registraci v roce 2020. Vyniká kombinací
ranosti a vysokého výnosu ve všech oblastech
a v intenzivních i extenzivních podmínkách
a to z něj dělá velmi plastický materiál.
Vysoce hodnocený má podíl předního zrna –
až 91 %, HTZ je vyšší – 47 g. Rostliny jsou nižší
a odolnost poléhání je na dobré úrovni, proto
je vhodné se držet nižší dávky morforegulátoru.

FASCINATION
KWS TARDIS

KWS TARDIS je nejnovější dvouřadý ječmen
v naší nabídce. Českou registraci získal na podzim
2023 s nejvyšším výnosem v ošetřené i neošetřené
variantě, stejně tak bodoval o rok dřív v Německu.
Rostliny jsou kratší s velmi dobrou odolností
poléhání a odolností lámavosti klasu. Brzy dozrává,
HTZ je velmi vysoká, podíl předního zrna 85 %.
Zdravotní stav listu i klasu je vyrovnaný – velmi
dobře je hodnocená odolnost k rhynchosporiové
skvrnitosti, ke rzi ječmene a fuzáriu v klase.
Doporučujeme při vhodných podmínkách
pro rozvoj padlí ošetřit včas fungicidem.

ERNESTA

ERNESTA je odrůda dvouřadého ozimého ječmene,
která byla vyšlechtěna v Rakousku v blízkosti jižní
části České republiky a proto se velmi dobře hodí
do našich podmínek. Stále zvyšující se obliba
této odrůdy na českém trhu je dána špičkovým
výnosem i v sušších oblastech, výborným
zdravotním stavem a exkluzivní výtěžností
předního zrna. Navíc výborná odolnost poléhání
staví tuto odrůdu v oblíbenosti u našich zákazníků
nejvýše.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?

CHCETE PRAVIDELNĚ DOSTÁVAT INFORMACE O NOVINKÁCH A SLEVOVÝCH AKCÍCH?