KUKUŘICE

HYBRIDY KUKUŘICE

V poslední době dochází k významné inovaci naší nabídky hybridů kukuřice. Hlavním cílem je nabídnout hybridy, které jsou vhodné do našich pěstitelských podmínek, splňují vysoké nároky na kvalitu a vysokou výkonnost v každém ročníku.

Náš sortiment hybridů se snažíme neustále inovovat a doplňovat, reagujeme na požadavky praxe a přinášíme produkty, které obstojí v ekonomicky a ekologicky náročných časech. Od roku 2020 pod značkou G-SEED uvádíme dvě zrnové novinky: GLUMANDA (FAO 310) a AJOWAN (FAO 350).

ES ARDENT S 180

 • velmi krátká vegetační doba
 • využití v chladnějších a vyšších oblastech pěstování
 • výborný pro pozdní termíny setí (následná plodina na bioplyn)
 • na siláž: vynikající stravitelnost celé rostliny, vysoký podíl palic
 • vyšší hustota porostu zajistí vyšší výnosy hmoty

ES ARDENT – podrobný popis

ES PALAZZO S 230 / Z 220

 • velmi dobrá ekonomika při všech způsobech použití
 • všlechtění „Tropical Dent Corn Hybrid“ = výnos, stabilita, dry down
 • na siláž: velké množství zelené hmoty s vysokým podílem palic
 • velmi dobrá stravitelnost siláže a vysoký obsah škrobu
 • na zrno: příznivá sklizňová vlhkost zrna šetří náklady na sušení
 • odolný stresům, hlavně suchu

ES PALAZZO – podrobný popis

FASHION S 240 / Z 240

 • velmi raný až raný hybrid
 • plastický hybrid s vysokou adaptabilitou na různé podmínky pěstování
 • na zrno: vysoké výnosy zrna s příznivou sklizňovou vlhkostí
 • na siláž: výborná stravitelnost celé rostliny, vysoký podíl palic

FASHION – podrobný popis

MALAWI CS S 250 / Z 250

 • vysoká pěstitelská jistota = stabilní výnosy ve všech půdních podmínkách
 • specialista na zrno s výbornými výsledky při pěstování na siláž
 • vysoká tolerance ke stresovým podmínkám, hlavně k suchu
 • zrno tvrdého typu s vysokým obsahem škrobu, vhodné pro potravinářské účely
 • malý výskyt poškozených zrn při sklizni

MALAWI – podrobný popis

LUIGI CS S 260 / Z 250

 • stabilní a vyrovnané výnosy v každém roce a každých podmínkách
 • specialista do sucha !
 • na siláž: výborná stravitelnost siláže
 • na zrno: velmi nízký obsah mykotoxinů v zrnu
 • příznivá sklizňová vlhkost
 • osvědčený evropský hybrid, dlouhou dobu na trhu
 • v Polsku doporučen pro mlynářské využití

LUIGI – podrobný popis

ES BEATLE S 260 / Z 260

 • osvědčený, skutečně univerzální hybrid – výnosný na siláž i na zrno
 • plastický hybrid i do horších podmínek pěstování, odolný chladu
 • na siláž: velmi dobrá kvalita siláže
 • na zrno: nízká sklizňová vlhkost
 • nízký obsah mykotoxinů
 • nadprůměrný zdravotní stav – výrazná odolnost vůči Helmintosporiu

ES BEATLE – podrobný popis

ES ASTEROID S 270 / Z 270

 • raný hybrid s výbornými výnosy zrna, siláže, vhodný na bioplyn
 • nová generace šlechtění „Tropical Dent Corn Hybrid“ a „Roots Power“
 • špičkový výnos + stabilita výnosu + nízká sklizňová vlhkost zrna
 • silný kořenový systém zajistí lepší hospodaření s vodou
 • vysoké rostliny s velmi vysoko nasazenými palicemi
 • vysoká odolnost stresům, hlavně suchu (uspěl v roce 2015)
 • na zrno: špičkové výnosy zrna, nízký obsah mykotoxinů

ES ASTEROID – podrobný popis

ES GALLERY Z 300

 • výnosový favorit ve středně raném sortimentu na zrno
 • nová generace šlechtění „Tropical Dent Corn Hybrid“
 • špičkový výnos + stabilita výnosu + nízká sklizňová vlhkost zrna
 • silný kořenový systém zajistí lepší hospodaření s vodou
 • na zrno: silný dry down efekt zajišťuje nízkou sklizňovou vlhkost
 • velmi nízký obsah mykotoxinů

ES GALLERY – podrobný popis

Zaujala vás naše nabídka?