Produkty společnosti Borealis

Jedním z našich hlavních dodavatelů hnojiv je společnost BOREALIS L.A.T, člen skupiny Borealis.

Společnost dodává okolo 4 milionu tun hnojiv po celé Evropě a nabízí široký sortiment výrobků pro výživu plodin – dusíkatá hnojiva, hnojiva obsahující NPK a speciální hnojiva s různými složkami primárních a sekundárních živin a oligoprvky. Poskytuje rovněž environmentální řešení v oblasti technického dusíku.

RWA Czechia s.r.o. je jedním z distributorů výrobků od firmy Borealis. Můžete si u nás objednat následující produkty (příbalový leták v odkazu):

Dusíkatá hnojiva                    Hnojiva NPK Hnojiva NP Hnojiva NS
NAC 27 COMPLEX NPK 15:15:15 +8% SO3+Zn COMPLEX NP 20:20 +7% SO3 + Zn VARIO NS 23:25
UREA 46 COMPLEX NPK 14:10:20 +10% SO3 COMPLEX NP 24:14 + 7% SO3
COMPLEX NPK 20:10:8 +3% MgO + 10% SO3
COMPLEX NPK 12:12:17 +2% MgO + 12% SO3 + B + Zn
COMPLEX NPK SOP 15:5:18 + 2,5% MgO + 25% SO3 + B + Zn

Bezpečnostní listy:
Bezpečnostní lis NAC 27
Bezpečnostní list UREA 46
Bezpečnostní list COMPLEX NPK 15-15-15
Bezpečnostní list COMPLEX NPK 14-10-20
Bezpečnostní list COMPLEX NPK 20-10-8
Bezpečnostní list COMPLEX NPK 12-12-17
Bezpečnostní list COMPLEX NPK 15-5-18
Bezpečnostní list COMPLEX NP 20-20
Bezpečnostní list COMPLEX NP 24-14
Bezpečnostní list VARIO NS 23-25