Vliv výběru hybridu na příznivou ekonomiku

V současné době – snad více než kdykoliv předtím – se mluví o větším důraze na ekonomiku výroby. Činitelů, které ji ovlivňují, je celá řada. Někdy je obtížné stanovit priority a výsledkem je narůstající tlak na vstupy, zejména na jejich množství, ale také na kvalitu. Takové řešení je krátkodobé, s efektem v daném čase, ale z pohledu celkové produkce je nedostačující.

U kukuřice je ekonomika podřízená účelu pěstování a následnému využití. Zrnová kukuřice se jeví být v tomto směru jednodušší. Z výnosu zrna určité vlhkosti odčítáme náklady na sušení a vynásobíme aktuální cenou komodity. S náklady na sušení, s cenami energií a plynu neuděláme nic. Cena komodity je dána obdobím a naší ochotou (zájmem / potřebou) prodávat. Co naopak můžeme ovlivnit je sklizňová vlhkost a výnos. A v této fázi vstupuje důležitý faktor výběru hybridu. Rozličné hybridy, i stejné ranosti, reagují různým způsobem na proměnlivé podmínky pěstování a na ročník. Co hledat? Především stabilitu a vyváženost výnosů. Praxe ukazuje, že honba za vyššími výnosy prostřednictvím pěstování pozdnějších hybridů je krokem vedle. Pozdnější hybrid (s vyšším FAO) nemusí být cestou k vyšším výnosům a už vůbec ne k lepší ekonomice.

Společnost RWA v současné době přináší našim pěstitelům několik hybridů, které spojují všechny důležité předpoklady a požadavky dneška. Třeba nejranější zrnový hybrid ES Yakari (FAO 230) je vhodný do chladnějších podmínek pěstování a pro letošní rok ho doplňuje hybrid Identity (FAO 240) se zubovým typem zrna. Do podmínek řepařské výrobní oblasti máme kombinovaný hybrid ES Asteroid (FAO 280). Do teplých, suchem a přísušky ohrožovaných podmínek nabízíme hybridy Glumanda (FAO 310), Majorque (FAO 340) a novinku Gloriett (FAO 370). Všechny jsou jistotou pro optimalizaci vstupů a současně dokáží maximalizovat výnos s nízkými sklizňovými vlhkostmi. Všechny naše zrnové hybridy lze řadit mezi nejvýnosnější a ekonomicky nejstabilnější hybridy na trhu.

Samostatnou kapitolou naší nabídky jsou silážní hybridy určené pro produkci mléka nebo bioplynu. Pokrýváme celou škálu raností od těch nejranějších FAO 200 do FAO 370. Máme hybridy pro chovatele, kteří upřednostňují vysoký výnos a vysoký obsah škrobu – Monster (FAO 260), SM Podole (FAO 280), ale rovněž hybridy se stabilně vysokými výnosy suché hmoty, dobrým podílem zrna a vysokou stravitelností vlákniny – MAS 16B (FAO 240), Mastodon (FAO 270). Je potřeba vyzvednout jejich unikátně příznivý zdravotní stav. Všechny jsou u nás ověřené, každoročně produkující stabilní vysoké množství siláže s výbornými předpoklady pro cílovou produkci mléka nebo bioplynu.

I letos v naší nabídce slunečnice vládne hybrid MAS 850CP – středně raný, stabilně vysoce výnosný, s výborným zdravotním stavem. Svou výkonnost potvrzuje i předním umístěním v pokusech SPZO u nás.

Naší filozofií u osiv je nabídnout ucelený sortiment exkluzivních hybridů (odrůd) ale také celou řadu jiných produktů od špičkových firem. Společnost RWA se etabluje jako distributor všech hlavních vstupů do zemědělské výroby a současně obchoduje s komoditami. Jako jeden z nejsilnějších partnerů zemědělců dokážeme být důležitým článkem ve finanční stabilitě. A to je tím podstatným prvkem pro překonání těžkých časů.

Katalog Kukuřice, slunečnice ke shlédnutí: ZDE