Mimořádná akční nabídka RWA Czechia s.r.o. platná od 4. 8. 2022 do vyprodání zásob nebo do vydání další akční nabídky. 

Ceny jsou platné bez dalších posezónních bonusů. (Vydáním této akční nabídky se ukončuje / aktualizuje předchozí akční nabídka na chemii z 18.5. 2022)

Fragma Delta+Lentron, balení 2×1 l + 5×10 l, akční cena 12.990, Kč/bal. Cena stejná jako na podzim roku 2021!

Kompletní řešení plevelů v ozimých obilninách (platí pro balíček 2 l + 50 l).
Dávka: 0,075 l/ha Fragma Delta + 1,88 l/ha Lentron (balíček na 26,6 ha)
Plodina: ozimé obilniny
Omezení: Fragma Delta: 4 m povrchová voda
Lentron: II. pásmo povrchových vod vyloučen, 4 m od povrchové vody

NASA TAF, balení 20 l, akční cena 239, – Kč/l

Glyfosát 360 g/l se širokou registrací.
Dávka: 3 – 5 l/ha
Plodiny: orná půda, polní plodiny mimo řepka olejka, dřeviny, louky a pastviny, nezemědělská půda, železnice, trávníky, réva, jádroviny, cesty, parky, aleje
Omezení: OP II. stupně povrchové vody při dávce nad 5 l/ha
5 m od okraje ošetřovaného pozemku

Command Complete Q, (balíček obsahující Quantum 20 l, Command 36 CS 2 l a Nexide 1 l), akční cena 13.990, – Kč/bal.

Účinné herbicidní ošetření řepky ozimé navíc s insekticidem.
Dávka: balíček na cca 10 ha
Plodina: řepka olejka ozimá
Omezení: OP II. stupně podzemní vody
15 m od povrchové vody (Quantum)
4 m od povrchové vody (Nexide)

Yoroi (acetamiprid), balení 0,5 kg, akční cena 2.699, – Kč/kg

Neonikotinoidový insekticid s komplexní registrací.
Dávka: 0,15 – 0,18 kg/ha
Plodina: řepka olejka a další
Omezení: 4 m od povrchové vody

Caryx, balení 5 l, akční cena 669, – Kč/l

Účinný a osvědčený fungicid a regulátor růstu do řepky ozimé.
Dávka: 1 – 1,4 l/ha
Plodina: řepka olejka ozimá
Omezení: OP II. stupně povrchové vody
                  4 m od povrchové vody