Akční nabídka RWA Czechia s.r.o. platná od 25.9. 2023 do vyprodání zásob nebo do vydání další akční nabídky.

Ceny jsou platné bez dalších posezónních bonusů.

(vydáním této akční nabídky se ukončuje/aktualizuje předchozí akční nabídka na chemii z 11.9. 2023)

Objednávky zasílejte na objednavky@rwa-sro.cz anebo prostřednictvím sítě obchodních zástupců společnosti RWA Czechia s.r.o.

Fragma Delta + Lentron, balení 2 x 1 l + 5 x 10 l, akční cena 12.990, Kč/bal.
Kompletní řešení plevelů v ozimých obilninách za méně než 500,- Kč/ha.

Dávka: 0,075 l/ha Fragma Delta + 1,88 l/ha Lentron (balíček na 26,6 ha)
Plodina: ozimé obilniny
Omezení: Fragma Delta: 4 m od povrchové vody
Lentron: OP II. stupně povrchové vody, 4 m od povrchové vody

Retacel Extra R 68, balení 10 l, akční cena 89, – Kč/l
při objednávce 300 l a víc cena 79, – Kč/l
“Céčko” domácího původu k regulaci růstu řepky a obilnin.

Dávka: 2 l/ha řepka na podzim, 0,6 – 1,5 l/ha registrované obilniny
Plodiny: řepka olejka, pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, žito ozimé, oves, okrasné rostliny
Omezení: OP II. stupně povrchové vody

Bizon, balení 5 l, akční cena 719, – Kč/l
Ověřené herbicidní ošetření ozimých obilnin.

Dávka: 1 l/ha
Plodiny: pšenice ozimá, ječmen ozimý, triticale ozimé, žito ozimé
Omezení: OP II. stupně podzemní vody
15 m na svahu od povrchové vody
4 m od povrchové vody

Butisan Star, balení 5 l, akční cena 699, – Kč/l
Herbicidní ošetření řepky olejky a hořčice.

Dávka: 2 – 3 l/ha, 2 l/ha hořčice
Plodiny: řepka olejka, hořčice
Omezení: OP II. stupně povrchové a podzemní vody
1 x na stejném pozemku za tři roky
5 m na svahu od povrchové vody
4 m od povrchové vody

Successor 600 , akční cena 499, – Kč/l
Preemergentní herbicid do řepky ozimé pro pásma a kombinace.

Dávka:    2,0 l/ha
Plodina: řepka olejka ozimá, slunečnice, sója, kukuřice, tykev
Omezení: 4 m od povrchové vody

Decis Forte, balení 1 l a 5 l, akční cena 1.799, – Kč/l
Osvědčený insekticid i pro podzimní ošetření řepky a obilnin.

Dávka: 0,075 l/ha
Plodiny: pšenice, ječmen, řepka, hrách, bob, cukrovka, zelí, květák
Omezení: 4 m od povrchové vody
svah nelze, nebo pás 16 m
5 m od okraje ošetřovaného pozemku

YaraVita KOMBIPHOS ( 440g/l P2O5,  75 g/l K2O, 67 g/l MgO, 10 g/l Mn a 5 g/l Zn ), balení 1.000 l nádrž, 10 l kanystr
akční cena 139,- Kč/l (1.000 l nádrž), 149,- Kč/l (10 l kanystr)
Kapalné hnojivo pro listovou aplikaci s “rychlým” fosforem.

Dávka: 3 l/ha pro podzimní aplikaci do obilnin
Plodiny: polní a speciální plodiny
Omezení: žádná

YaraVita BORTRAC 150 (150 g/l B), balení 10 l kanystr, akční cena 79, – Kč/l
Formulované hnojivo pro odtranění nedostatku bóru listovou aplikací.

Dávka: 1 – 2 l/ha pro podzimní aplikaci do řepky olejky
Plodiny: řepka olejka a další polní a speciální plodiny
Omezení: žádná

Horizon 250 EW, balení 5 l, akční cena 659, – Kč/l
Tradiční fungicid pro ošetření nejen řepky olejky.

Dávka: 0,75 – 1 l/ha
Plodiny: řepka olejka ozimá a další plodiny dle registrace
Omezení: OP II. stupně povrchové (obilniny a řepka jaro) a podzemní vody
1 x na stejném pozemku za dva roky, podzimní aplikace řepka
svah nelze, nebo pás 5 m (obilniny a řepka jaro)
4 m od povrchové vody
5 m zranitelné skupiny obyvatel

Lentipur 500 FW, balení 10 l, akční cena 259, – Kč/l
Chundelka pod kontrolou + skvělý partner pro herbicidní kombinace.

Dávka: 2 – 3 l/ha
Plodiny: pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, triticale ozimé, mák
Omezení: OP II. stupně povrchové vody
4 m od povrchové vody

Nexide, balení 1 l, akční cena 1.649, – Kč/l
Univerzální insekticid téměř bez omezení.

Dávka: 0,06 – 0,08 l/ha
Plodiny: obilniny, řepka olejka,brambor, cukrová a krmná řepa, hořčice, hrách, mák
Omezení: 4 m od povrchové vody

Propulse, balení 5 l, akční cena 1.249, – Kč/l
Fungicid do olejnin, kukuřice a bramboru.

Dávka: 0,8 – 1 l/ha
Plodiny: řepka olejka, hořčice, slunečnice, mák, kukuřice, brambor
Omezení: OP II. stupně povrchové vody
4 m od povrchové vody
5 m zranitelné skupiny obyvatel

Royalty, balení 5 kg, akční cena 2.499, – Kč/l
Boscalid do řepky olejky.

Dávka: 0,5 kg/ha
Plodiny: řepka olejka
Omezení: OP II. stupně povrchové vody

Teppeki, balení 2 kg, akční cena 5.299, – Kč/kg
Účinný insekticid nejen do řepky olejky na podzim.

Dávka: 0,1 kg/ha řepka olejka ozimá
Plodiny: řepka olejka ozimá, chmel, cukrová a krmná řepa, ovocné dřeviny dle minoritní registrace
Omezení: riziko pro včely: ZNV

 

Tebusha 25 % EW, balení 10 l, akční cena 489, – Kč/l
Fungicid pro ošetření řepky olejky, pšenice a ječmene.
při objednávce 100 l a víc cena 479, – Kč/l

Dávka: 1 l/ha řepka, 1 l/ha pšenice, 0,75 – 1 l/ha ječmen
Plodiny: řepka olejka, pšenice, ječmen
Omezení: OP II. stupně povrchové a podzemní vody
1 x na stejném pozemku za dva roky, podzimní aplikace řepka
nelze na svahu k povrchovým vodám.
4 m od povrchové vody

Teson, balení 5 l, akční cena 589, – Kč/l
Fungicid pro ošetření řepky olejky, pšenice a ječmene.

Dávka: 1 l/ha řepka, 1 l/ha pšenice, 0,75 – 1 l/ha ječmen
Plodiny: řepka olejka, pšenice, ječmen
Omezení: OP II. stupně povrchové vody pro řepku, OP II. stupně podzemní vody
1 x na stejném pozemku za dva roky, podzimní aplikace řepka
30 m na svahu od povrchové vody
4 m od povrchové vody

Tilmor 240 EC, balení 5 l, akční cena 779, – Kč/l
Silný dvousložkový azolový fungicid a regulátor do řepky olejky.

Dávka: 1 l/ha
Plodiny: řepka olejka, mák, hořčice
Omezení: OP II. stupně podzemní vody
1 x na stejném pozemku za dva roky, podzimní aplikace řepka
4 m od povrchové vody
5 m zranitelné skupiny obyvatel

Vibrance Gold, balení 20 l, akční cena 999, – Kč/l
Špičkové mořidlo pro obilniny.

Dávka: 1,5 – 2 l/t
Plodiny: pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
Omezení: žádná, dodržovat pravidla pro ochranu ptáků a savců

Yoroi (acetamiprid), balení 0,5 kg, akční cena 2.299, – Kč/kg
Neonikotinoidový insekticid s komplexní registrací.

Dávka: 0,15 – 0,18 kg/ha
Plodina: řepka olejka a další
Omezení: 4 m od povrchové vody

NASA TAF, balení 20 l, akční cena 159, – Kč/l
Glyfosát 360 g/l se širokou registrací.

Dávka: 3 – 5 l/ha
Plodiny: orná půda, polní plodiny mimo řepka olejka, dřeviny, louky a pastviny, nezemědělská půda, železnice, trávníky, réva, jádroviny, cesty, parky, aleje
Omezení: OP II. stupně povrchové vody při dávce nad 6 l/ha
5 m od okraje ošetřovaného pozemku

Glyfogan Extra, balení 20 l, akční cena 159, – Kč/l
Glyfosát 360 g/l se širokou registrací.

Dávka: 1,5 – 6 l/ha
Plodiny: orná půda, rekreační a okrasné plochy, lesní školky, lesní porosty, polní plodiny dle registrace, nezemědělská půda, jádroviny a peckoviny dle registrace, louky, pastviny
Omezení: OP II. stupně povrchové vody při dávce nad 5 l/ha na podzim
5 m od okraje ošetřovaného pozemku

Splatnost na všechny akční produkty v této nabídce je 90 dní bezúročně kromě přípravku NASA TAF a Glyfogan Extra, které prodáváme se splatností 30 dní.