Akční nabídka RWA Czechia s.r.o. platná od 20. 10. 2022 do vyprodání zásob nebo do vydání další akční nabídky. Ceny jsou platné bez dalších posezónních bonusů.

(vydáním této akční nabídky se ukončuje/aktualizuje předchozí akční nabídka na chemii z 9. 9. 2022)

Fragma Delta+Lentron, balení 2×1 l + 5×10 l, akční cena 12.990, Kč/bal.
Cena stejná jako na podzim roku 2021!
Kompletní řešení plevelů v ozimých obilninách (platí pro balíček 2 l + 50 l).
Dávka: 0,075 l/ha Fragma Delta + 1,88 l/ha Lentron (balíček na 26,6 ha)
Plodina: ozimé obilniny
Omezení: Fragma Delta: 4 m povrchová voda
Lentron: II. pásmo povrchových vod vyloučen, 4 m od povrchové vody

Butisan Star, balení 5 l a 10 l, akční cena 569, – Kč/l
Herbicidní ošetření řepky olejky a hořčice.
Dávka: 2 – 3 l/ha řepka, 2 l/ha hořčice
Plodiny: řepka olejka, hořčice
Omezení: OP II. stupně povrchové a podzemní vody; ŘO: může do OP II. stupně povrchových vod
1 x na stejném pozemku za tři roky
5 m na svahu od povrchové vody – jenom ŘO
4 m od povrchové vody

Yoroi (acetamiprid), balení 0,5 kg, akční cena 2.599, – Kč/kg
Neonikotinoidový insekticid s komplexní registrací.
Dávka: 0,15 – 0,18 kg/ha
Plodina: řepka olejka a další
Omezení: 4 m od povrchové vody

Tebusha 25 % EW, balení 10 l, akční cena 449, – Kč/l
Fungicid pro ošetření pšenice, ječmene a řepky olejky.
Dávka: 1 l/ha řepka, 1 l/ha pšenice, 0,75 – 1 l/ha ječmen
Plodiny: řepka olejka, pšenice, ječmen
Omezení: OP II. stupně povrchové a podzemní vody
1 x na stejném pozemku za dva roky, podzimní aplikace řepka
Nelze na svahu k povrchovým vodám.
4 m od povrchové vody

Agility, balení 10 l, akční cena 469, – Kč/l
Podzimní herbicidní ošetření pšenice a ječmene s chlortoluronem.
Dávka: 1,5 l/ha
Plodiny: pšenice ozimá, ječmen ozimý
Omezení: OP II. stupně povrchové vody
4 m od povrchové vody