Akční nabídka RWA Czechia s.r.o. platná od 18. 5. 2022 do vyprodání zásob nebo do vydání další akční nabídky.

Ceny jsou platné bez dalších posezónních bonusů.

(vydáním této akční nabídky se ukončuje/aktualizuje předchozí akční nabídka na chemii a listová hnojiva z 3. 5. 2022)

 ———————————————————————————————————————————————————————–

MaisTer + MERO 33528, balení 1,2 kg + 20 l, akční cena 10.599, – Kč/balíček

Osvědčený postemergentní herbicid do kukuřice.

Dávka: 0,1 – 0,15 kg/ha Maister + 2 l/ha MERO 33528

Plodiny: kukuřice

Omezení: 4 m od povrchové vody

NASA TAF, balení 20 l, akční cena 249, – Kč/l

Glyfosát 360 g/l se širokou registrací.

Dávka: 3 – 5 l/ha

Plodiny: orná půda, polní plodiny mimo řepka olejka, dřeviny, louky a pastviny, nezemědělská půda, železnice, trávníky, réva, jádroviny, cesty, parky, aleje

Omezení: OP II. stupně povrchové vody při dávce nad 5 l/ha

5 m od okraje ošetřovaného pozemku

Aceptir 200 SE/Artiler 200 SE, balení 1 l, akční cena 2.499, – Kč/l

Insekticidy s účinou látkou acetamiprid do řepky olejky ozimé.

Dávka: 0,12 – 0,3 l/ha

Plodiny: řepka olejka ozimá

Omezení: 4 m od povrchové vody

                  Nelze na svah svažující se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám ani s vegetačním pásem.

Actara 25 WG, balení 250 g, akční cena 6.099, – Kč/kg

Insekticid do chmele proti šedavce, drátovcům, lalokonosci a dřepčíku.

Dávka: 0,2 kg/ha

Plodiny: chmel

Omezení:     OP II. stupně podzemní vody

6 m od povrchové vody

10 m od okraje ošetřovaného pozemku

Nissorun 10 WP, balení 20 x 500 g, akční cena 1.499, – Kč/kg

Insekticid s velmi širokou registrací proti sviluškám.

Dávka: 0,8 – 1,5 kg/ha

Plodina: réva, chmel, jabloň, hrušeň, okrasné rostliny a dřeviny, jahodník, okurka, cuketa, rybíz, angrešt, maliník,

ostružiník, rajče, paprika, baklažán, meloun, tykev

Omezení: pro každou plodinu viz SPe3 a DO věty v registraci přípravku (vzdálenost od povrchových vod a svažitost)